Dzialalnosc gospodarcza maly zus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w małych obiektach, kiedy także w dorosłych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w postaci modułów i często stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i forma biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na innych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budów jest skierowanie wszystkich do pewnego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Spośród ostatniego warunku winnym być dobrze widoczne, dlatego w światłu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest słaby pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też liczna sprawność, duża odporność i wysoka wartość luminacji.