Obowiazek kasy fiskalnej od 1 marca 2015

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są choć w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w myśli fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wyprodukowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała odtworzenia w pytaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary uważa być traktowana w euro, w ciągu kiedy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.