Odpylanie piekarni

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który stosuje się zarówno do urządzeń jak i układów ochrony. Omawiane urządzenia dane są w pierwszej wadze do stawiania ich w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja obecna stanowi materiałem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Chociaż w naszym systemie prawnym została wpisana na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń a ponadto systemów ochronnych oddanych do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te przypisuje się do celu poza omówionymi strefami a które działają na pewne chodzenie do urządzeń i systemów ochronnych danych do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie dostosowuje się między innymi do wyrobów medycznych, które używane są w medium medycznym. Nie przypisuje się jej dodatkowo do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podane są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dobierają się w Załączniku nr I do informacji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających zaufanie i pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w działach z treścią wybuchową". Dania oraz układy ochronne potrafią być problemem innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów i jakie jeszcze przewidują położenie na nim znaku CE. Znak ten winien być ważny, prosty i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Stawanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.