Para wodna mokra

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją jeno w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar praktyczny natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno stanowić przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie określone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej funkcjonalne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana jedynie w tych miejscach, co do jakich jest się pewność, że nie przechodzą w nich ludzie. Z przyczyny na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być poważna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.