Program finansowy dla domu

Symfonia program to pakiet, który wspomaga prowadzenie w średnich i niewielkich firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał napisany zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to uczestniczy w prowadzeniu firmy w jej naturalnej roli w myśli ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uważa zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w całym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i wewnętrznych. Moduł Kadry i Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami i danymi pracowników. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Działa on w zdaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w roli sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu stoi możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest wyrozumiała dla marek będących kilka oddziałów i w sum kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest użytkowany w obszarach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu można robić rozrachunki z urzędami i pracownikami. W istotnym stopniu ułatwia analizy dochodowości.