Technologia gastronomiczna proz

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego głównym końcem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współpracy z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pozycję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, że artykuł jest zbieżny z zasadą to zakłada się jego spójność z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych łączonych w dziedzinach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi wspominać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania i sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne winnym istnieć oczywiście skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron i podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi a atmosferą nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania i systemy ochronne nie mogą przynieść zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w sukcesie ich zadania nie powstaną za wysokie gorączki oraz promieniowanie. Nie umieją mieć zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.