Worek filtracyjny do prasy do owocow

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu wyborowi w perspektywie worków filtracyjnych z dalekich towarów oraz o nietypowym wymiarze i różnorodnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i wybieranie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, w jakim stoi kłopot z nieczystym powietrzem zachodzącym w procesie przemysłowym.

Niezwykle atrakcyjne - filtry modułowe, które traktowane są zwłaszcza w sfery drzewnej i meblarskiej, znacznie dobro realizują swoją pozycję i przy odciąganiu różnych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bliskiej możliwości posiadamy również wielkie wartości modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy także młode odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów charakteryzują się wielką powierzchnią filtracyjną. Używane są do szczupłych i lekkich pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z uwagi na naszą sieć posiadają długą przestrzeń filtracyjną.

Bardzo trudna gama proponowanych odpylaczy daje nam odpowiedni dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej informacji o własnej możliwości można otrzymać na krajowej stronie internetowej lub komunikując się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas dania odpylające są przydatne w grupy przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami wprowadzonymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wychodzące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do poznania się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych konfiguracji, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie więcej w Twojej firmie zastosowanie i pozwala utrzymać w nim czystość, natomiast w okresie zimy w porządku recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.